Regionálne združenie Veľká Domaša, n.o. v likvidácii